The Second China-Japan-Korea Conference on Numerical Mathematics

Weihai, August 25-29, 2008

 

 
Home
Committees
Invited Speakers
Contributed Speakers
Sponsors
Registration
Accommodation
Contact Information
Useful Information

 

  P.R. CHINA:

  Zhong-Zhi Bai, Chinese Academy of Sciences bzz@lsec.cc.ac.cn
  Xiao-Jun Chen, Hong Kong Polytechnic University xiaojun.chen@inet.polyu.edu.hk
  Xiao-Liang Cheng, Zhejiang University xiaoliangcheng@zju.edu.cn
  Hou-De Han, Tsinghua University hhan@math.tsinghua.edu.cn
  Yin-Nian He, Xi'an Jiaotong University heyn@mail.xjtu.edu.cn
  Dong-Hui Li, Hunan University dhli@hnu.cn
  Zhong-Xuan Luo, Dalian University of Technology zxlou@dltu.edu.cn
  Jian-Xian Qiu, Nanjing University jxqiu@nju.edu.cn
  Hong-Xing Rui, Shandong University hxrui@sdu.edu.cn
  Cheng-Jian Zhang, Huazhong University of Science and Technology cjzhang@hust.edu.cn

 

  JAPAN:

  Ken Hayami, National Institute of Informatics hayami@nii.ac.jp
  Yuusuke Iso, Kyoto University iso@acs.i.kyoto-u.ac.jp
 
Fumio Kikuchi, University of Tokyo kikuchi@ms.u-tokyo.ac.jp
  Masato Kimura, Kyushu University masato@math.kyushu-u.ac.jp
  Hisashi Okamoto, Kyoto University okamoto@kurims.kyoto-u.ac.jp
  Seiro Omata, Kanazawa University omata@kenroku.kanazawa-u.ac.jp
  Norikazu Saito, University of Tokyo saito@infsup.jp


  SOUTH KOREA:

  Myungjoo Kang, Seoul National University mkang@snu.ac.kr
 
Hyea Hyun Kim, Inha University, Incheon hyeahyun@gmail.com
  Mi-Young Kim, Inha University mikim@inha.ac.kr

  Hyung-Chun Lee, Ajou University, Suwon
  Jae-Hong Pyo, Kangwon National University, Chuncheon jhpyo@kangwon.ac.kr
 
Dongwoo Sheen, Seoul National University sheen@snu.ac.kr
  Byeongchun Shin, Chonnam National University, Kwangju bcshin@jnu.ac.kr

 

กก