VISITORS of 2020:
 Visitor
Host Dates of Visit
   Bjorn Engquist LSEC 2020.01.05-2020.01.11
   Yana Di

Xia Ji

2020.07.31-2020.08.20
   Dongdong Liang Wei Gong 2020.09.16-2021.03.26
   Fan Liu Yafeng Liu 2020.06.13-2020.12.30
   Shihao Li Xiangke Chang 2020.08.10-2020.08.31
   Tao Yin Tao Cui 2020.11.16-2021.01.16
     
     
     

' 2007

' 2006

' 2005

' 2004

' 2003

 


Updated Dec. 2020 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © LSEC, 2003