Home Page  Research topics   Publications   Teaching  Education  Working  Coauthors

 

Jianfeng Cai, Renzhong Feng, Bing Gao,  Bin Han, Meng Huang,  O. Holtz,  Shaowei Lin,  Amos Ron,  B. Sturmfels,  Zuowei Shen, L. Rebollo-Neira,  V. Voroninski,  Yang Wang, R. Wang, Guangwu Xu, Guoliang Xu, Yan Xu, Heng Zhou, Tao Zhou