Home Page  Research topics   Publications   Teaching  Education  Working  Coauthors

 

Coauthors

 R. Feng, Bing Gao,  Bin Han, O. Holtz,  Shaowei Lin, Amos Ron,  B. Sturmfels, Zuowei Shen, L. Rebollo-Neira,  V. Voroninski, Yang Wang, R. Wang, Guangwu Xu, Guoliang Xu, Yan Xu, Heng Zhou, Tao Zhou