VISITORS of 2008:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
        Gaohang Yu Yu-hong Dai 2008.01.04-2008.02.04
         Bing Zhang Zhong-Zhi Bai 2008.02.20-2008.06.19
         Hua Dai Zhong-Zhi Bai 2008.03.01-2008.05.01
         Qing Pan Guoliang Xu 2008.06.15-2008.09.15
         Hong Wang Xuejun Xu 2008.06.15-2008.07.14
         Cao Jun Yana Di 2008.06.15-2008.08.15
         Zhilin Li Yuan Li 2008.07.15-2008.08.15
     

 

'2007

 

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2007 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007