Feng Kang Prize | The 2019 Winners | Entry, Rules & Contacts
Past Winners| About Feng Kang | Other Scientific Computing Contests
 
Committee Members of 1999 Contest : 

 
Chairman: Zhong-ci Shi
Members:

Qun Lin, De-yuan Li, Da-yong Cai, Ren-hong Wang,

Long-an Ying, Tian-xiao Zhou,Ya-xiang Yuan, Hong-ci Huang

Secretary: Zhong-zhi Bai

 
FOR MORE INFORMATION
CONTACT:Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering ComputingChinese Academy of SciencesBeijing China 100190

PHONE: 86-10-82541031

Feng Kang Prize | The 2019 Winners | Entry, Rules & Contacts
Past Winners| About Feng Kang | Other Scientific Computing Contests

Last modified 1 April. 2015.