VISITORS of 2019:
 Visitor
Host Dates of Visit
   Nicholas John Higham LSEC 2019.04.14-2019.04.27
   Ernst Hairer Yifa Tang 2019.09.10-2019.07.20
   Oleg Burdakov Yuhong Dai 2019.06.09-2019.07.03
   Henao Duvan Xianmin Xu 2019.11.23-2019.11.30
   Masatoshi Noumi Xiangke Chang & Xingbiao Hu 2019.10.06-2019.10.20
   Celso Ribeiro Yuhong Dai 2019.07.01-2019.07.25
   Weizhu Bao Xianmin Xu 2019.07.03-2019.07.09
   Xiaoli Liu Bo Zhang 2019.04.16-2019.04.24
   Peijun Li Weiying Zheng 2019.06.30-2019.07.07
   Pengtao Sun Chensong Zhang 2019.05.21-2019.06.20
   Haotao Cai Zhongci Shi 2019.11.01-2019.11.30
   Jingzhi Huang Li Xu 2019.01.09-2019.01.14
   Weiping Bu Yifa Tang
2019.05.06-2019.05.20
   Xiaofei Guan Shipeng Mao 2019.06.01-2019.07.30
   Jianfei Huang Yifa Tang
2019.05.13-2019.05.27
   Jingzhi Li Shipeng Mao
2019.11.06-2019.11.12
   Mei Ming Li Xu 2019.01.09-2019.01.14
   Qing Pan Chong Chen 2019.07.07-2019.08.06
   Haiyan Su Weiying Zheng 2019.06.20-2019.07.30
   Xinming Wu Hehu Xie 2019.06.28-2019.07.14
   Shu Wang Yafeng Liu 2019.02.18-2019.04.18
   Yingxia Xi Xia Ji 2019.06.25-2019.07.24
   Zhengli Xu Xia Ji 2019.01.01-2019.01.15
   Zhijian Yang Weiying Zheng 2019.01.11-2019.01.31
   Zihao Yang Junzhi Cui 2019.04.09-2019.08.19
   Jinyong Ying Benzhuo Lu 2019.07.01-2019.07.24
   Ran Zhang Weiying Zheng 2019.01.11-2019.01.31
   Yongwei Zhang Liqun Cao 2019.01.01-2019.12.31
     
     
     

' 2007

' 2006

' 2005

' 2004

' 2003

 


Updated Dec. 2019 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © LSEC, 2003